Μπάνερ Ευρωπαϊκού Προγράμματος ΕΣΠΑ
Εργαστήρι Φωνητικής

Cantabile / Εργαστήρι Φωνητικής

Η ανθρώπινη φωνή!

Η ανθρώπινη φωνή κατατάσσεται στα πνευστά όργανα. Ο ήχος παράγεται με τη δόνηση δύο μικρών μυών που λέγονται φωνητικές χορδές και εκτείνονται από τη μία μεριά του λάρυγγα ως την άλλη. Όταν τραγουδάμε, ο αέρας που βγαίνει απ’ τα πνευμόνια μας με την εκπνοή, αναγκάζει τις φωνητικές χορδές να πάλλονται σαν γλωττίδες, παράγοντας ήχο.

Το σύγχρονο τραγούδι είναι μία τεχνική που έχει ως στόχο την φυσική παραγωγή των φθόγγων. Στα μαθήματα σύγχρονου τραγουδιού διδάσκεται φωνητική τεχνική, τοποθέτηση φωνής και ορθοφωνία. Επίσης γίνεται αποκατάσταση φωνής,από διαφόρων ειδών δυσφωνίες, που μπορεί να οφείλονται σε αίτια,είτε οργανικά(π.χ.όζους), είτε λειτουργικά (π.χ.πίεση, σφίξιμο), είτε ψυχολογικά (π.χ.σωματοποιημένο άγχος, αγωνία).

Cantabile / Διδασκαλία Σύγχρονου Τραγουδιού

Τα μαθήματα Φωνητικής!

Απευθύνονται σε ΟΛΟΥΣ όσους θέλουν να γνωρίσουν και να καλλιεργήσουν σε βάθος τη φωνή τους, για να τη χρησιμοποιήσουν όχι μόνο στο ΤΡΑΓΟΥΔΙ αλλά και στον ΠΡΟΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΟ!!!

– Στα μαθήματα σύγχρονου τραγουδιού διδάσκεται ο λειτουργικός και αποδοτικός τρόπος αναπνοής.
– Δουλεύουμε πάνω σε ασκήσεις διεύρυνσης της έκτασης και της έντασης της φωνής, δίνοντας πάντα έμφαση στο τονικά σωστό τραγούδι.
– Θεμελιώνουμε τη σωστή στάση σώματος.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στους κανόνες ΑΡΘΡΩΣΗΣ και προφοράς του ελληνικού αλλά και ξένου στίχου, μέσα από την επαφή με διαφορετικά μουσικά στυλ.

Τελικός μας ΣΤΟΧΟΣ είναι η τελειοποίηση της τεχνικής, έτσι ώστε ο μαθητής να μπορεί να διαχειριστεί-ερμηνεύσει, τραγούδια απαιτητικού ρεπερτορίου, όσον αφορά την έκταση της φωνής, την ένταση, την έκφραση και την αντοχή.

Οι μαθητές μας, έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής σε εξετάσεις, με στόχο την πιστοποίηση των μουσικών σπουδών τους και την απόκτηση πτυχίου.

 Music is the divine way to tell beautiful, poetic things to the heart
-Pablo Casals

 Music is the divine way to tell beautiful, poetic things to the heart
-Pablo Casals

Μετάβαση στο περιεχόμενο